PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Underart Kamil Topolewski , 87-200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 2a.

Informacje mają zastosowanie do danych otrzymanych poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe),  przez przedstawicieli firmy Underart w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na dane:
Underart Kamil Topolewski, ul. Matejki 2a, 87-200 Wąbrzeźno

mailowo: underart@tlen.pl 
telefonicznie: 502 463 269

Jakie są źródła pozyskanych przez nas danych?

Możemy otrzymywać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą, lub za pośrednictwem innych osób. 

W jakim celu przetwarzamy dane oraz na jaki okres czasu?

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 • dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów, zleceń i zamówień na okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
 • w celach kontaktów biznesowych do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
 • w celu odpowiedzi na zapytanie,  do momentu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
 • w celu wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy firmą Underart, a innym podmiotem na okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
 • w celu kontaktów z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów firmy Underart,
  do momentu rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)


Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych


Jakie uprawnienia ma osoba lub podmiot, którego dane przetwarzamy?

Zgodnie z przepisami RODO osobie lub podmiotowi, którego dane przetwarzamy przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu realizacji tych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w odpowiedzi na pytanie jak się z nami skontaktować.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływającyna Twoje prawa?

Nie.

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE FIRM I INSTYTUCJI W MATERIAŁY MARKETINGOWE

- wizytówki, ulotki, plakaty, papier firmowy, koperty z nadrukiem, teczki, katalogi, kalendarze -

- odzież reklamowa, nadruki na odzieży, flagi, nadruki na innych materiałach, druk sublimacyjny, pieczątki -

- projekty graficzne, fotografia produktowa, projekty stron internetowych -

- oklejanie pojazdów, banery, tablice, kasetony, gadżety reklamowe, kubki -